top of page
Waldorf.JPG

Om oss & vår pedagogik

Vår förskola

Västanvind har två avdelningar: Solen och Stjärnan. Varje avdelning består av en storbarnsgrupp med plats för ca 16 barn i åldrarna 3-5 år, och en småbarnsgrupp med plats för ca 11 barn i åldrarna 1-3 år. På solen finns även en mindre småbarnsgrupp -Solstrålarna - med plats för ytterligare 7 barn. 

Avdelningarna jobbar parallellt och har sina egna hemvist. Men i början och slutet av dagen (före kl 9 och efter kl 14) ser gruppindelningen annorlunda ut. Då hjälps vi åt över avdelningsgränserna, och vi är oftast utomhus.

Västanvind har funnits i samma område sedan 2006, och många av medarbetarna har jobbat här länge. 

 

Vi strävar efter att förhålla oss till tiden vi lever i med ett öppet och ständigt forskande sinne, men utan att för den skull tappa bort waldorfpedagogikens grunder. Genom att ständigt jobba med oss själva och reflektera över vad vi gör, vill vi vara goda förebilder för barnen.

Leken

Hos oss är leken central. Den fria leken ska vara ett kreativt rum för barnen att skapa i. Här både befäster de och skaffar sig nya kunskaper och erfarenheter inom olika områden, såsom språk, rums- och kroppsmedvetenhet, socialt samspel och kreativt tänkande. Därför använder vi oss i huvudsak av ett formneutralt basmaterial, som inte styr och “talar om” vad en ska göra. Vi kompletterar med material utifrån barnens intressen och behov. 

De vuxna är aktivt närvarande utan att störa, och finns tillgängliga för att stötta leken när det behövs.

bottom of page