top of page
Amanda.JPG

Att gå på Västanvind

Vad betyder det att ha barn på Västanvind? För oss är det viktigt att du som förälder vet vad du väljer när du väljer att sätta ditt barn hos oss. Vår verksamhet bygger på waldorfpedagogiken där vi lägger vikt på dagens rytm, årstiderna, leken och utevistelsen.

 
 
 

Den samlade dagen

Den samlade, pedagogiska dagen är mellan 09.00 och 14.00. Det betyder att barnen lämnas senast klockan 09.00 och hämtas tidigast 14.00.

 

Inom den samlade dagen följer vi dagens rytm, där varje veckodag har sin egen puls. Tex på torsdagarna bakar barnen bröd till lunchsoppan, och en annan dag är det “vått-i-vått”-målning eller årstidsrelaterat hantverk som är förmiddagens stående aktivitet. Varje avdelning har utedag en dag i veckan.

En viktig del av dagens rytm är också vilan där vi vill ge alla barn möjlighet till en vilsam stund av ro.

Uteleken

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid utevistelsen. Det betyder att vi är utomhus dagligen, både förmiddagar och eftermiddagar. De mindre barnen är ute något mindre än de stora. I storbarnsgruppen går vi på skogsutflykt en gång i veckan.

På utedagarna under vinterhalvåret eldar vi på gården och kokar te över öppen eld. Under sommarhalvåret jobbar vi i trädgården och med våra odlingar på utedagarna.

Till dig som förälder

Som förälder på Västanvind behöver du förhålla dig till förskolans pedagogiska riktning och de förutsättningar det innebär. Det betyder framförallt att respektera den samlade dagen och att ert barn har kläder efter väder. Det innebär att under kallare årstider ser vi gärna att ditt barn har lager på lager, gärna i ull och att det alltid finns regnkläder och extrakläder på plats.

 

Du behöver också se till att barnets schema för vistelsetid lämnas in och att sjuk resp. friskanmäla ditt barn när det behövs.

Det är också viktigt att ta del av informationen som vi kommer med via våra olika kommunikationskanaler, som mejl och anslagstavlor i entréerna. Inför varje termin mejlas ett kalendarium ut med viktiga hållpunkter för terminen.

På torsdagar har vi kollegiemöte för gemensam planering från 16.00. Då är inte ordinarie personal på plats i barngrupp.

Vi har även ett föräldraråd där föräldrarepresentanter från varje avdelning samt rektor medverkar. Rådet möts ca 2 gånger/termin och är ett forum för att möjliggöra föräldrars inflytande och delaktighet.

Under läsåret bjuder vi in till arbetsdagar som vi ser är värdefulla tillfällen för föräldrar att lära känna varandra.

bottom of page