top of page
Amanda.JPG

Att gå på Västanvind

Vad betyder det att ha barn på Västanvind? För oss är det viktigt att du som förälder vet vad du väljer när du väljer att sätta ditt barn hos oss. Vår verksamhet bygger på waldorfpedagogiken där vi lägger vikt vid dagens rytm, årstiderna och dess högtider, leken och utevistelsen.

 
 
 

Den samlade dagen

Den samlade dagen och målstyrda undervisningen är mellan 09.00 och 14.00. Det betyder att barnen lämnas senast klockan 09.00 och hämtas tidigast 14.00.

 

Inom den samlade dagen kan undervisningens tema växla, men veckan följer en rytm, där varje dag har sin egen puls. På torsdagarna bakar barnen bröd till lunchsoppan. Varje avdelning har utedag en dag i veckan.

En viktig del av dagens rytm är också vilan där vi vill ge alla barn, stora som små, möjlighet till en vilsam stund av ro.

Uteleken

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid utevistelsen. Det betyder att vi är utomhus dagligen, både förmiddagar och eftermiddagar. De mindre barnen är ute något mindre än de stora. I storbarnsgruppen går vi på skogsutflykt en gång i veckan.

Under vinterhalvåret eldar vi på gården med de äldre barnen och kokar te över öppen eld. Under sommarhalvåret jobbar vi i trädgården och med våra odlingar på utedagarna.

Till dig som förälder

Som förälder på Västanvind behöver du förhålla dig till förskolans pedagogiska inriktning och de förutsättningar det innebär. Det betyder framförallt att respektera den samlade dagen och att ert barn har kläder efter väder. Det innebär att under kallare årstider ser vi gärna att ditt barn har lager på lager, gärna i ull och att det alltid finns regnkläder och extrakläder på plats.

 

Vi använder oss av förskoleappen TYRA, som du som vårdnadshavare får tillgång till när ditt barn skrivs in hos oss.  Här ansvarar du för att se till att barnets schema för vistelsetid fylls i, och att sjuk resp. friskanmäla ditt barn när det behövs.

Det är också viktigt att ta del av informationen som vi kommer med via TYRA, såsom kalendarium med viktiga datum, information om fester, utvecklingssamtal mm.

På torsdagar har vi kollegiemöte för gemensam planering från 16.00. Då är inte ordinarie personal på plats i barngrupp. Första torsdagen i varje månad stänger förskolan för APT kl 15:45.

Vi har även ett föräldraråd där föräldrarepresentanter från varje avdelning samt rektor medverkar. Rådet möts ca 2 gånger/termin och är ett forum för att möjliggöra föräldrars inflytande och delaktighet.

Under läsåret förväntas ni delta vid arbetsdagar och vissa fester. Detta ser vi är värdefulla tillfällen för föräldrar att lära känna varandra, samt för insyn och delaktighet i barnens vardag på förskolan.

bottom of page